Log in
Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
 Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
Develop faster with More Tennis

    Usage
690
   Users
133
  Clubs
79848
  Activities

    Recent activities
Emelie Kjellén  
Elfsborg Tennis
2017-10-19, Phys training

Emelie Kjellén  
Elfsborg Tennis
2017-10-03, Phys training

Emelie Kjellén  
Elfsborg Tennis
2017-10-03, Tennis practice

Filip Edvardsson  
GLTK
2017-10-23, Tennis match

Filip Edvardsson  
GLTK
2017-10-23, Tennis match

    Sagt om More Tennis
Johnny Lindahl Richtmann
Ansvarig vid Tennisgymnasiet med NIU-inriktning i Umeå

Träningsdagboken är för oss på tennisgymnasiet i Umeå ett viktigt verktyg för att optimera spelarutveckling. Träningsdagboken inrymmer de tre viktiga faserna; planering, genomförande och utvärdering. Att vara utan denna dokumentation är inget alternativ, det vore helt enkelt som att orientera utan karta och kompass! Svårigheten har emellertid varit att denna process genererat flera olika dokument och som en följd av detta en brist på kontinuerlig översikt. Detta fram till dess att jag som ledare avslutat terminen med en tidskrävande utvärdering och sammanställning. Mot bakgrund av ovanstående blev det en självklarhet för mig att nu se om More Tennis träningsdagbok kan utgöra den plattform som dels underlättar dokumentationsprocessen för mina elever och dels möjliggör formativ bedömning på ett helt annat sätt än tidigare. Nyfikenheten är stor, motivationen är ännu större, nu kör vi!

    More Tennis produkter

  Development plan

More Tennis individual development plan gives players and coaches a clear focus on future training and player development. Coaches and players set goals, focus areas and tournament schedule for the coming period. Get rid of documents in lots of versions and instead keep everything in one place, for all coaches.

  Training diary

More Tennis training diary gives the player a detailed view of the registered activities and also gives the feeling to be more thorough and professional. For the coach it gives a clear input for evaluation and further development of the individual players. More Tennis training diary is available in three different variants.

Testa träningsdagboken 

  Match tracker

More Tennis match tracker is used to register a match point by point for gathering statistics. After the match you can see the statistics of Serve %, Winners, Unforced errors, Aggressive Margin etc. Game statistics can conveniently be coupled to a match analysis of More Tennis training diary and can be used to develop specific parts of a player's match play over time.

    More Tennis Facebook